โปรโมชั่นเดือนนี้

เฉพาะจองผ่าน ช่องทาง online เท่านั้น

# ADV150

ราคาสด 94,900 บาท

พิเศษ หมวก H2C มูลค่า 3,460 บาท

และ เสื้อ Honda Jersey มูลค่า 700 บาท

# PCX150

ราคาสด 89,900 บาท


 

เฉพาะจองผ่าน ช่องทาง online เท่านั้น

 

 

 

  

Visitors: 188,675