CBR250,150 ทางด่วนกรุงเทพ

ส่งมอบรถจักรยานยนต์ CBR250R และ CBR150R รุ่นทำสีพิเศษพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและกล่องเอนกประสงค์ จำนวน 35 คัน
Visitors: 276,315