คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 239 คัน

จัดส่งรถจักรยานยนต์คละรุ่นจำนวน 239 คัน ให้กับหน่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) จำนวน 239 คัน
Visitors: 270,629