เนสท์เล่

ส่งมอบรถฮอนด้ารุ่น เวฟ110ไอ จำนวน 150 คัน ให้บริษัท เนสท์เล่ เพื่อจับรางวัลให้กับผู้โชคดี
Visitors: 276,315