CLICK 160

                                                CLICK 160  ราคาสุดว้าว...ววว  เริ่มต้นที่   65,900 บาท

 

                                         ✅   เริ่มต้น   ฟรีดาวน์    ผ่อนเพียง 48 x 2,6XX บาท 

                                         ✅  ไม่มีเก็บเพิ่ม (เงินดาวน์รวมจดทะเบียนและประกันรถหายแล้ว) 

                                         ✅ ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่  1.06 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visitors: 272,955